Төрийн үйлчилгээний портал систем

Иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр нэг цэгээс хүргэх портал систем. Төслийн эхний шатад 25 байгууллагын 181 үйлчилгээг цахимаар үзүүлнэ.

Icon

Монгол улсын иргэн

Үйлчилгээ

Icon

АЖ ахуйн нэгж байгууллага

Үйлчилгээ

Icon

Гадаадын иргэн

Үйлчилгээ

CoverCover
Cover
Cover
Cover
Cover
CoverCover

ҮйлчилгээнүүдХамгийн их үйлчлүүлсэнМэдээ, мэдээлэл